Vedtekter Avtalefestet pensjon (AFP)

For kommunalt ansatte:

For avtalefestet pensjon – AFP – gjelder reglene i Hovedtariffavtalen og de til enhver tid gjeldende vedtekter for avtalefestet pensjon i KS’ tariffområde.

Vedtektene for APF finner du her →

For ansatte i Nitor:

For privat avtalefestet pensjon gjelder vedtektene for Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP).

Vedtektene finner du her →