Forsikringsvilkår

LKP er opprettet for å forvalte kommunens pensjonsordning for kommunens ansatte og pensjonister og andre pensjonsberettigede. Pensjonskassen omfatter også pensjonsordning for ansatte i Nitor AS.

For denne kollektive tjenestepensjonsordningen gjelder disse forsikringsvilkårene:
gjeldende forsikringsvilkår →