Dersom du har rett til oppsatt pensjon vil du bli kontaktet når du når aldersgrensen for den stillingen du hadde i Lørenskog kommune, senest ved fylte 67 år. Har du nådd din aldersgrense og ikke blitt kontaktet, ta kontakt med Lørenskog kommunale pensjonskasse.

Telefon: 91 74 00 79
pensjonskassen@lorenskog.kommune.no

Kontaktskjema →