Overføringsavtalen

Overføringsavtalen skal sikre at om du har vært medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger, får du pensjon som om du hele tiden har vært medlem av en og samme pensjonsordning.

Om du skifter jobb innenfor offentlig sektor slipper du å tenke på fripoliser fra ulike arbeidsforhold, som i privat sektor. Pensjonsrettighetene forblir registrert i de pensjonsordningene du har vært medlem, og blir hensyntatt når du søker pensjon.

Avtalen innebærer at all medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger legges sammen. Den pensjonsinnretning du sist var/er medlem i, utbetaler pensjonen basert på total medlemstid. Har du for eksempel vært medlem av Statens pensjonskasse i 7 år, i Oslo Pensjonsforsikring i 3 år og 7 måneder og i LKP i 10 år, får du til sammen en medlemstid på 20 år og 7 måneder som pensjonen din blir samlet beregnet ut fra.

Dette betyr at dersom du sist er/var medlem i LKP, behøver du kun å søke om pensjon fra LKP selv om du har vært medlem i andre offentlige pensjonsordninger. Du må opplyse i søknaden hvilke pensjonsordninger du har vært medlem i. Så innhenter LKP nødvendig informasjon fra disse pensjonsordningene og beregner den totale pensjonen. LKP vil deretter sørge for å få refusjon fra de aktuelle pensjonsinnretningene.