Tjenestepensjonsordningens vedtekter (TPO)

I tillegg til pensjonskassens vedtekter, gjelder vedtekter for tjenestepensjonsordninger avtalt i Hovedtariffavtalen (HTA) for kommunal sektor. Det er disse vedtektene som i hovedsak inneholder bestemmelsene som gjelder rettigheter og plikter til medlemmene.

Tjenestepensjonsordningen vedtekter (TPO) finner du her: TPO-vedtektene