Medlemstilbud

LKP er medlem av Pensjonskasseforeningen. Pensjonskasseforeningen samarbeider med Storebrand om bank og forsikring. Som rettighetshaver (medlem) i LKP får du gode priser og betingelser på boliglån og skadeforsikring i Storebrand.

Samarbeidet omfatter også Individuell pensjonssparing (IPS). Rettighetshaverne (medlemmene) i LKP har adgang til en rabatert IPS, se nærmere her:

www.pensjonskasser.no

Finansportalen er en tjeneste fra Forbrukerrådet for forbrukere som sammenligner tilbud og priser i markedet innen bank, forsikring, investering og pengeoverføringstjenester. Alle finansforetak rapporterer sine priser og vilkår til Finansportalen. Mer informasjon om Finansportalen og tilbud og priser i markedet ligger her:

www.finansportalen.no