Folkevalgte

Folkevalgte i Lørenskog kommune med minst 50 % stilling er innlemmet i kommunens offentlige kollektive pensjonsordning i pensjonskassen etter avtale mellom kommunen og pensjonskassen.