Nyttige linker

Statens pensjonskasse →
Lærere og annet pedagogisk personell som er ansatt i skolene i Lørenskog kommune har pensjonsordningen sin i Statens pensjonskasse.

KLP →
Sykepleiere ansatt i Lørenskog kommune er medlemmer av den lovfestete tjenestepensjonsordning for offentlig godkjente sykepleiere. Ordningen forvaltes av KLP.

NAV →
NAV gir oversikt over pensjonsopptjening i folketrygden, eventuell AFP, og opptjent tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene av tjenestepensjon. Her beregnes fremtidig alderspensjon fra folketrygden (tidligere kalt serviceberegning) – både etter dagens og gammelt regelverk for alderspensjon, og AFP og tjenestepensjon.

Norsk Pensjon →
Norsk pensjon har samlet oversikt over antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

Finansportalen →
Dette er en tjeneste fra Forbrukerrådet for forbrukere som sammenligner tilbud og priser i markedet innen bank, forsikring, investering og pengeoverføringstjenester. Alle finansforetak rapporterer sine priser og vilkår til Finansportalen