Pensjonskassens vedtekter

LKP ble vedtatt opprettet 1. januar 2011 av kommunestyret i Lørenskog kommune. Pensjonskassen skal forvalte kommunens pensjonsordning for kommunens ansatte og pensjonister og andre pensjonsberettigede. Pensjonskassen har siden 1. januar 2015 også omfattet ansatte i Nitor AS.  

For pensjonskassen gjelder følgende vedtekter: gjeldende vedtekter