Søk om pensjon

AFP/Alderspensjon

Hvis du arbeider hos Nitor AS har du rett til privat AFP, og den søker du om på www.nav.no

Hvis du arbeider i Lørenskog kommune og vil søke om AFP eller alderspensjon logger du deg inn i pensjonsportalen for å sende inn elektronisk søknad: Klikk her →

Ønsker du å slutte helt og si opp stillingen din, må du sende skriftlig oppsigelse til leder og angi tidspunktet for når du ønsker å fratre.

Ønsker du å ha delvis/gradert AFP/alderspensjon, og redusere/trappe ned på stillingen din, må du sende skriftlig søknad til leder, som tar beslutning. Som arbeidstaker har du ikke krav på dette.

Uansett om vi slutte helt eller trappe ned, bør du søke om dette minimum 3 måneder før det tidspunktet du planlegger å fratre/redusere stilingen din.

I søknaden er det viktig at du gir oss beskjed om og i tilfelle hvor mye du vil tjene i tillegg til pensjonen, se mer om jobb og pensjon.

Uførepensjon

Når du vil søke om uførepensjon logger du deg inn i pensjonsportalen for å sende inn elektronisk søknad: Klikk her →

I tillegg må du informere leder om hva som skjer etter maks. dato sykepenger. Leder må få beskjed muntlig eller skriftlig. Dette bør du gjøre minimum 3 måneder før datoen for sykepenger utløper.

Etterlattepensjon

Når du vil søke om etterlattepensjon logger du deg inn i pensjonsportalen for å sende inn elektronisk søknad: Klikk her →