Skatt og pensjon

Pensjonskassen mottar skattekortet ditt elektronisk fra Skatteetaten. Dersom du mener trekket er feil må du selv kontakte Skatteetaten for å få nytt skattekort.

Slik er skattetrekket på pensjon:

AFP

AFP skattlegges også som pensjon. Nytt fra 2018 er at Skatteetaten i hovedsak leverer prosenttrekk for AFP pensjonister - ikke tabell.

Alderspensjon, etterlattepensjon

Alderspensjon og etterlattepensjon skattlegges som pensjon. Her bruker vi satsen som er oppgitt for trekkode "Pensjon" i skattekortet ditt.

Uførepensjon

Uførepensjon og midlertidig uførepensjon fra pensjonskassen skattlegges som lønn. Her bruker vi satsen som er oppgitt for trekkode "Lønn biarbeidsgiver" i ditt skattekort.

Ikke mottatt skattekort

Hvis vi ikke har mottatt skattekort fra Skatteetaten eller vi mangler trekkode for den typen utbetaling vi skal overføre til deg, skal vi trekke skatt etter følgende satser:

  • Uførepensjon: 50 %

  • AFP, alderspensjon og etterlattepensjon: 30 %    

Kildeskatt

Hvis Skatteetaten har gitt oss melding om at du betaler kildeskatt trekker vi 15 % på alle typer utbetaling.