logo
logo


selskapstelt.no og bedriften bak til salgs

Av den | 28. Jun 2016 | Ingen kommentarer

En av våre målbedrifter, Mast Eiendom AS i Vågå skal selge driftsselskapet Vågå Arrangement Service AS. Bedriften selges da dagens eiere ønsker å trappe ned.

Ønsker du å vite mer om bedriften, last ned salgsoppgaven, foretaksanalyse og andre dokumenter her.

 Salgsoppgave
 Foretaksanalyse
 Selskapsverdi
 Resultatregnskap 2005 – 2015 med budsjett 2016

Målet til ny eier planlegges fra 1.januar 2017, men kan skje tidligere dersom det er aktuelt for kjøper.
For mer informasjon, ta kontakt med styreleder Harald Sandbu, tlf. 913 28 372, epost: msandbu@online.no

Harald Granrud har bistått i utarbeidelse av salgsoppgaven.

Garden som ressurs – næringsutviklingsprogram i Nord-Gudbrandsdalen

Av den | 21. Jun 2016 | Ingen kommentarer

Er du en gardbruker som ønsker å utvikle egne og gardens ressurser? Nå har du muligheten!
Lillehammer Gudbrandsdalen Kunnskapspark og Høgskolen i Lillehammer skal i løpet av høsten guide gardbrukere i Nord-Gudbrandsdalen gjennom prosessen fra næringside til handling. Det vil være en praktisk tilnærmet utviklingsprosess for å utvikle gardbrukerens forretningside og for å lage en plan for å sette den ut i livet.

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdalens har tatt initiativet til prosjektet og fått bygdeutviklingsmidler fra Fylkesmann i Oppland. Landbruksnæringen er en av bærebjelkene i Nord-Gudbrandsdalen, endrede rammebetingelser øker derfor behovet for nyskaping. Formål med initiativet er derfor å bidra til mer vekst og innovasjon i primærnæringa. Regionrådet har nå engasjert Lillehammer Gudbrandsdalen Kunnskapspark og Høgskolen i Lillehammer til å gjennomføre prosessen.

Utviklingsprosessen vil gå over to samlinger med hjemmelekse og oppfølging i etterkant. Samlingen vil ha stort fokus på å gi gardbrukeren et verktøy og nettverk for å utvikle egne og gardens ressurser til økonomisk vekst.

Vi søker gardbrukere som har spesielle interesser, ressursers eller kunnskap de ønsker å utvikle. De må være villige til å bidra inn i et nettverk og ha et sterkt ønske om å utvikle seg.

Dette er et pilotprosjekt med mål om å få til en videreføring for hele Gudbrandsdalen. Innledningsvis er det bare plass til seks garder med en egenandel på kr. 3000,- per gard. Dette inkluderer to samlinger med overnatting og oppfølging i etterkant. Pilotprosjektet har oppstart i midten av september.

Er du interessert må du ta kontakt med Eldrid Rudland i Lillehammer Gudbrandsdalen Kunnskapspark, er@lgkp.no eller mobil 90549631.

Hvordan designe forsknings- og utviklingsprosjekter?

Av den | 28. Apr 2016 | Ingen kommentarer

Vil du lære mer om hvordan du designer og søker forsknings- og utviklingsprosjekter?

Norges forskningsråd og Regionalt forskningsfond Innlandet (RFFINNL) inviterer til Søknadsskole & Prosjektverksted for bedrifter og forskere som vurderer å søke om forsknings- og utviklingsmidler. Søknadsskolen/Prosjektverksted er et praktisk orientert og gratis opplegg for bedrifter og forskere. Opplegget er i hovedsak lagt opp for bedrifter og forskere som jobber med innovasjonsprosjekter (bedriftsprosjekter) og vil gi deg god innsikt i retningslinjene for våre forskningsprogram, innspill til hvordan du designer et godt forskningsprosjekt og hvordan man setter opp en søknad til Norges forskningsråd og Regionalt forskningsfond Innlandet.

Opplegget er delt inn i 2 Moduler:
· Modul 1: Søknadsskolen Innlandet/Prosjektverksted (11. mai).

· Modul 2: Budsjettering og rapportering – krav og formaliteter (20. mai).

Modul 1: Søknadsskolen Innlandet/Prosjektverksted (11. alt. 12. mai)

 • Presentasjon av Norges forskningsråd og RFFINNL. Hva kan man få støtte til? Hvem kan søke? Hvordan finne frem til utlysninger? Presentasjon av virkemidlene til Forskningsrådet og RFFINNL.
 • Prosjektdesign: Hvordan designer og strukturerer jeg er godt prosjekt?
 • Hvordan skrive en god søknad? Gode tips og råd til praktisk søknadsskriving.

Kursledere: Elisabeth Frydenlund, Norges Forskningsråd og Hege Taarud, Regionalt forskningsfond Innlandet.

Modul 1 avholdes hos Oppland fylkeskommune, Kirkegata 76 på Lillehammer den 11. mai 2016 kl. 10:00-14:00. Påmelding: http://forskningsradet.pameldingssystem.no/prosjektverksted-lillehammer. Det vil bli servert enkel lunsj.

Modul 2: Budsjettering og rapportering til Forskningsrådet og RFFINNL – krav og formaliteter (20. mai)

 • Hvordan sette opp et realistisk budsjett?
 • Rapporteringskrav – former og frister.
 • Målgruppe: prosjektledere og økonomiansvarlige.

Kursleder: Nina Hedlund (Forskningsrådet)

Tid, sted og påmelding Modul 2: “Eidsivabygget” Vangsveien 73 på Hamar de, 20. mai 2016 kl. 10:00-13:00. Påmelding Hamar 20. mai til: efr@forskningsradet.no. Det vil bli servert enkel lunsj.

Seminarene er gratis – ikke avmeldt plass faktureres pga. servering

Næringslivets Dag 12. mai 2016

Av den | 14. Apr 2016 | Ingen kommentarer

Vi har gleden av å ønske velkommen til Næringslivets Dag 12. mai 2016 på Rudi gard! Kom å bli inspirert av foredragsholdere som har drømt, tatt sats, feilet og lykkes.

Vi ønsker å bidra til en vinnerkultur i Lillehammer og Gudbrandsdalen der det skal være lov å feile og heie på hverandre. Bort med Janteloven!

Se på www.næringslivetsdag.no for mer info.
PROGRAM
Konferansier for dagen: Olav Brostrup Müller
08:00 Registrering og kaffe
09:00 Velkommen
09:15 Hvordan skape kultur for vekst? v/ Innovasjon Norge
09:45 Tørre å feile – tørre å lykkes. Tre bedrifter fra vår region deler sine erfaringer.
Amund Holberg, Brunbjørn AS
Torill Bye Willhelmsen, Fjellflyt AS
Øyvind Frich, Dale Gudbrands Gård
11:30 Skråblikk på Gudbrandsdalen v/ Sigmund Kveli
12:00 LUNSJ – Gudbransdalsmat
13.00 DnB – Hvordan tørre å hive seg med på markedsføring i Sosiale medier? v/DNB
13:30 “Dit ein ser, dit kjem ein” v/ Synneva Erland
14:30 Mingling og nettverksbygging – innledning av Gudbrandsdal Mat
“Litt å bite i”
15:30 Tørre å feile, tørre å lykkre v/ Sparebank1 Gudbrandsdalen
16:00 Avslutning av dagen

Pris 490,– pr person
Påmelding innen 1. mai: https://no.surveymonkey.com/r/NLD2016

Entreprenørskap for innvandrere i Nord-Gudbrandsdal

Av den | 31. Mar 2016 | Ingen kommentarer

I Strategiske plan for 2016 – 2019 har Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal i sin handlingsplan for 2016 nå i mars satt i verk et nytt tiltak «Entreprenørskap for innvandrere» som avsluttes i juni 2017.

Bakgrunnen er at Nord-Gudbrandsdal skal ta sin del av den økende innvandringen, der det er nødvendig å bidra på flere måter til at innvandrere kommer inn i arbeidslivet. Etablererkurs for innvandrere har vært prøvd ut med suksess i andre deler av landet.

Tiltaket gjennomføres med prosjektledelse fra Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark med Harald Granrud som prosjektleder. Prosjektet er et ledd i et løpende samarbeid med kommunene i Nord-Gudbrandsdal. Tilbudet evalueres med vurdering om videreføring for en ny periode.

Målsettingen er å skape gründeraktivitet blant innvandrere i Nord-Gudbrandsdal. Dette skal bidra til at de får utviklet sin kompetanse og brukt sitt potensial, kompetanse og erfaring for å etablere bedrift slik at de kan skape arbeidsplasser for seg selv og andre.

Prioriterte oppgaver er kartlegging, kvalifisering og avklaring for aktuelle kandidater. Videre utvikles et tilpasset etablererkurs som settes i gang til høsten i samarbeid med mottaksapparat og kommunene.

Ressurser i prosjektet er Norsk senter for Flerkulturell Verdiskaping i Drammen, næringssjefer, flyktningemedarbeidere, Karriere Oppland på Otta, NAV Nord-Gudbrandsdal, Regionkontoret på Otta samt Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark.

Det er bevilget en ramme på kr 200.000 til prosjektet.

Skattefunn-samling 1. april med Norges Forskningsråd

Av den | 29. Feb 2016 | Ingen kommentarer

skattefunnSkatteFUNN er en støtteordning for bedrifter som utvikler nye eller bedre varer, hvor bedriftene kan få refundert 20% av forsknings- og utviklingskostnadene – uavhengig av om de er i skatteposisjon eller ikke.

Vi har invitert spesialrådgiver Elisabeth Frydenlund fra Norges Forskningsråd 1. april kl 10-12 til Hub LHMR for å gi:

 • en kort innføring i hvilke muligheter du har for økonomisk støtte gjennom SkatteFUNN
 • tips til hvordan utforme en god søknad for å få godkjent prosjektet ditt
 • en kort presentasjon av andre finansieringsmuligheter hos Norges Forskningsråd som kan kombineres med SkatteFUNN

Vi i Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark har tidligere bistått mer enn 30 bedrifter med å få innvilget Skattefunn-støtte. De som vurderer å søke Skattefunn, har fortsatt god tid. Fristen er 1. september, og vi bistår gjerne i arbeidet. Kom på møte og vurder om dette er noe for din bedrift.

Samlingen er gratis, men det er begrenset antall plasser. Vi ber derfor om påmelding.
Bedriften som har inngått avtale med LGKP prioriteres, men alle andre er selvsagt velkommen.
Det vil bli servert lett lunsj.

Påmelding: https://no.surveymonkey.com/r/R7N5MZ6
Dato: 1. april kl 10.00-12.00.
Sted: Hub LHMR

Birkebeinerne som inspirasjon til innovasjon

Av den | 29. Feb 2016 | Ingen kommentarer

Birkebeinerne - en film fra Paradox

Birkebeinerne – en film fra Paradox

For over ett år siden startet vi samarbeidet med Paradox for å legge til rette for større ringvirkninger i regionen knyttet til Birkebeinerne filmene. Gjennom Kunnskapsverket, Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer, har Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark hatt som mål å øke verdiskapingen av filmen i andre næringer. Til dette inviterte vi regionalt næringsliv til et mulighetsmøte i januar 2015.

Prosjektet har bidratt – direkte eller indirekte – til:

 • UTENDØRS FØR-PREMIERE PÅ SJUSJØEN
  Destinasjon Sjusjøen så potensialet i filmpremieren, og rigget til en magisk utekino. For bilder, se Gudbrandsdølen Dagningen. Lørdag 6. februar 2016 var det før-premiere av filmen, utendørs, på en snøvegg, på Sjusjøen, med 2.100 gjester fordelt over to forestillinger
 • PRODUKTKONKURRANSE
  Med hetter laget av brukte klær, vant Veronika Glitsch konkurransen om Birkebeinerproduktet. Produktkonkurransen er et samarbeid mellom Norges Husflidslag, filmselskapet Paradox, Sparebanken Hedmark og LGKP. Hovedmålet er å få fram gode produkter relatert til Birkebeinerfilmene. Glitsch vant premien på kr 10.000, 10 timer veiledning og en lisensavtale som gjør det mulig å markedsføre og selge produktet med Birkebeinernes profil.
  Alle produktene som deltok i konkurransen vises på utstilling i Oppland Fylkeskommunes foaje fra 17. mars.
 • MESNALI ISLANDSHEST SENTER SATSER PÅ BIRKEBEINER-TURISME
  Mesnali-bedriften Mesnale Islandshest Senter har vært sentral i innspillingen og stilte med 40 av sine islandshester, i tillegg til det å finne og lære opp ryttere til å takle tøff ridning. Nå har selskapet fått på plass Skjervald Skrukkas tun og lagt til rette for at bedrifter, skoler og turister kan gå i birkebeinernes fotspor, og lære mer om historien og oppleve kulissene der filmen ble spilt inn. Les mer om dette i Gudbrandsdølen Dagningen.
 • VINTERSPORTSREGIONEN SATSER PÅ BIRKEBEINERNE
  Destinasjonsselskapet Visit Lillehammer åpnet sitt nye visitor centre i februar 2016 med en 10 meters glassfasade med motiv fra Birkebeinerne.

HiL åpnet møteplass for entreprenører, skole og næringslivet

Av den | 26. Feb 2016 | Ingen kommentarer

Switch HiL

Switch HiL

Med over 50 entusiastiske gjester åpnet Switchen, det nye møtestedet for studenter og næringsliv med felles interesse for innovasjon og entreprenørskap, på Høgskolen i Lillehammer 24. februar. Både nye studentbedrifter og tidligere studenter som har gått fra studentbedrift til å bli gründere og entreprenører i regionen, demonstrerte at det finnes et stort potensiale i studentene på HiL. Godordene var mange, entusiasmen stor fra rektor, studenter og ansatte på høgskolen stor. Samtidig sto de eksterne gjestene i kø for å formidle at de ønsket å bidra til at møteplassen mellom næringsliv og høgskole skulle lykkes.

Switch er HiLs nyopprettede fysiske møteplass mellom entreprenører, skole og næringslivet, et sted hvor ideer mellom kreative folk utveksles/byttes og kontakter knyttes. Navnet Switch ble valgt etter en navnekonkurranse blant alle studentene på skolen, og kan ha flere betydninger som bryter eller bytte. Etableringen av «Switch» er en del av prosjektet «Studentbedrift i fokus» der målsettingen er å øke gründerkulturen på HiL. Stedet skal være en «koblingsboks» mellom personer og aktører som er interessert i entreprenørskap – reelle bedrifter eller studentbedrifter.

Switch gir muligheten til kortere foredrag, caseløsning og kreative workshops. Det vil også gi gründere ved HiL et oppholdssted der de kan utvikle sine ideer i samspill med eksterne aktører. Studentorganisasjonen Start HiL vil stå for den daglige driften, og vil jobbe for at Switch skal være et ønsket sted å oppholde seg for alle med interesse rundt gründerskap!
For å oppfylle våre ønsker om et levende og aktivt miljø ønsker vi at lokalt næringsliv bidrar i størst mulig grad! Ønsker dere å delta eller bidra på noen måte? Ta kontakt via mail: switch@hil.no (operativ fra 1.3.2016).

For mer info, kontakt
Ingjerd Thon Hagaseth, tlf 900 29 961
Per Løberg Eriksen, tlf 938 34 080)

Økt satsing for utvikling av nytt næringsliv

Av den | 26. Feb 2016 | Ingen kommentarer

SIVA har fått økte rammer for utvikling av nytt næringsliv. Med 32 millioner kroner mer lanserer SIVA ny tildelingsmodell for å få mer effekt ut av de offentlige støttemidlene.

— Vi trenger flere gode gründere som skaper nye, innovative og lønnsomme bedrifter. I tillegg må vi utvikle de bedriftene vi allerede har. Sivas inkubatorer gir rom for de gode ideene. Det er bra at Siva styrker denne ordningen og legger til rette for enda bedre resultater fra de beste miljøene, sier næringsminister Monica Mæland i en kommentar.
¬
Den nye satsingen innebærer en spissing inn mot miljøer med stort potensial og god måloppnåelse. Som en naturlig følge av dette vil også noen miljø miste sine tilskudd og tas ut av inkubasjonsprogrammet.

Gjør Siva til et mer effektivt virkemiddel
I tillegg til en mer spisset satsing blir inkubasjonsprogrammet styrket med 32 millioner kroner årlig. Midlene skal brukes til å løfte innovasjonsmiljø som spiller en viktig regional og nasjonal rolle i den omstillingen Norge er inne i.

— Dette er en målrettet satsing der vi løfter fram gode miljø og bruker de offentlige tilskuddene der de gir størst effekt. Det vil gjøre Siva til et mer effektivt virkemiddel for innovasjon og dermed bidra til økt verdiskaping, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva.

Fire nivå
Mer enn 30 inkubatorer har i dag status som Sivapartnere og er en del av Sivas nasjonale innovasjonsnettverk. I 2016 vil Siva stille totalt 85 millioner kroner til rådighet for disse selskapene. Den nye tildelingsmodellen har fire nivå basert på en rekke kriterier for verdiskaping, måloppnåelse og framtidig potensial:

• Nivå 1: 5 mill. per år (3 selskap)
• Nivå 2: 3 mill. per år (8 selskap)
• Nivå 3: 2 mill. per år (10 selskap)
• Nivå 4: 1,5 mill. per år (12 selskap)

Faktaboks: Hva er inkubasjon?
• Et verktøy for utvikling av nye bedrifter eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter
• En inkubator gir gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere, nettverk og investorer
• Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt utviklingsmiljø som gir ideer rom til å vokse
• Jobber med etablering av nye bedrifter med utgangspunkt i forsknings- og utviklingsmiljø og eksisterende næringsliv.

Mer info
Roy Strømsnes, kommunikasjonsdirektør i Siva – 909 33 114 / roy.stromsnes@siva.no
Martin Stok, inkubatorleder i LGKP – 48180185 / ms@lgkp.no

Nyhetsbrev januar 2016

Av den | 8. Feb 2016 | Ingen kommentarer

LGKP Nyhetsbrev jan2016

 

 

 

 

 

 

Hvordan utvikle nyansatte, Næringslivets Dag 2016 og IPR foredrag med NTNU IPIN er noen av nyhetene i nyhetsbrevet vårt i januar 2016.

Les nyhetsbrevet her, og meld deg gjerne på via denne lenken.

Nyere saker »
begin r_sidebar -->